Yangın Alarm Sistemleri


New Year

Yangın İhbar Sistemleri günümüzde gerek ihtiyaç gerekse kanuni zorunluluklar dolayısı ile evler dahil olmak üzere çeşitli tesisiler plazalar, Endüstriyel tesisler,kamu kurumları vb.pekçok yerde kullanılmaktadır.Öncelikle yangın algılama sistemi nedir? tanımlayarak başlamak gerekirse; Yangın alarm sistemi bünyesinde bulunan duman, Alev, Isı dedektörleri vasıtası ile herhangibir yangını daha başlama aşamasında haber veren ve yangına hızlıca müdahale edilmesini sağlayan bunun paralelinde yangın dolayısı ile can ve mal kayıplarını en aza indirmeye çalışılan sistemler bütünüdür.

YANGIN TEORİSİ
Yanma, kimyasal bir olaydır. Belirli bir dereceye kadar ısınmış maddenin oksijen ile birleşerek kimyasal değişikliğe uğramasına yanma, kontrol altına alamadığımız yanma olayına ise yangın denir. 
Yanmanın başlayabilmesi için şu üç unsurun bir araya gelmesi gerekir.
1-) Yanıcı madde
2-) Oksijen(hava)
3-)  Isı
Bu üç unsur bir üçgenin kenarları ile temsil edilir. Buna Yangın Üçgeni denmektedir.  
Belirtilen üç unsurun kontrolümüz dışında birleşmesi yangına sebebiyet verir. Bunlardan birinin ortamdan uzaklaştırılmasında ise yanma olayı son bulur.  

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ
Bina ve endüstriyel yapıların, yangına karşı korunmasında, ilk ve en önemli sistemlerden biri yangın algılama sistemleridir. Yangın algılama sistemleri, saha elemanlarının yangını en erken seviyede algılayıp ihbar vermesi vasıtası ile yangına çabuk müdahale imkânı sağlar, can ve mal güvenliğini arttırır.

YANGIN ALGILAMADA KULLANILAN SİSTEMLER

Klasik (Konvansyonel) Sistemler
 
Konvansiyonel sistemler Yangın bölgelerine ayırma (Zonlama) ilkesi ile çalısan bu sistemler, kontrol panelinden yangın bölgesine götürülen bir çift kabloyaparalel olarak baglanan detektörler bu iki telli hattan hem enerjiyi alırlar, hem de uyarı sinyalini panele gönderirler. Klasik sistemlerde karar yetkisi detektörlerindir. Belirli bir bölgede bulunan detektörler ve/veya butonlar birbirine paralel baglanarak kontrol paneline tek bir bilgiyi iletecek sekilde baglanırlar. Bu bölgedeki detektörlerin hangisi alarm verirse versin, kontrol panelinden o bölgeye ait uyarı alınacaktır. Eger o bölgede 15-20 detektör var ise arıza ya da alarm bilgisinin hangi detektörden geldigini ögrenmek, o yangın bölgesine gitmeden ögrenebilmek mümkün degildir. Bu yaklasım yangına müdahale açısından ilk bakısta yanlıs olmayabilir. 20 Detektörün bulundugu genis bir alandan yangın uyarı sinyali geldiginde o bölgeye ulasmak itfaiye ekibi için yeterlidir. Olaya arıza açısından bakıldıgında hattaki herhangi bir kopuklugun yerini saptamak hiç kusku yok ki zaman ve enerji kaybıdır. Klasik sistemlerin bazı olumsuzluklarını saymak adreslenebilir yangın algılama ve uyarı sistemlerinin getirdigi olanakları daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Klasik sistemlerde her bir ihbar hattından merkezi panele kablo çekilir. Bu da kontrol panelinden çevreye yayılan çok sayıda kablo demektir. Yangın zonları bir kere belirlenip ihbar hatları tesis edildikten sonra bu bölgelerde yapılabilecek yenilemeler, tesisatta yapılacak degisikliklerle mümkündür. Ayni hatta baglanan çesitli tiptedetektör ve butonlardan gelen sinyaller birbirinden ayırt edilemez. Detektörler elektronik olarak basit bir karsılastırıcıdan olusurlar. Fiziksel bir büyüklük elektriksen bir büyüklüge dönüstürülerek önceden belirlenmis bir referans deger ile karsılastırılmaktadır. Bu deger alarm limitini asarsa 'Yangın var...!' sinyali kontrol paneline gönderilmektedir. 

Dijital Adreslenebilir Sistemler
Bu tip sistemlerde her bir dedektörün panel tarafından tanınan kimlik kodu bulunmaktadır. Bu sayede alarm durumunda algılama yapan dedektörün tam olarak yeri panel üzerinden  görülebilmektedir. Adresli sistemlerde marka ve modele baglı olarak, her bir bölgeye 128 adete kadar dedektör baglanabilmektedir. Dedektörlerle panel tarafından bire bir haberlesmesi sayesinde hat kopuklukları ve arızaların hangi dedektörden kaynaklandıgı panel üzerinden görülebilmektedir. Sistem maliyeti Konvansiyonel sistemlerle kıyaslandıgında oldukça yüksektir. 

Dijital adreslenebilir sistemlerin en temel özellikleri asagidaki gibidir: 
a) Aynı bir çift kabloya baglı çok sayıda detektörün her birinden bagımsız sinyaller alınır. Yani detektörlerin ve butonların her biri bireysel bir s-adrese sahiptirler.
b) Yangın zonları yazılım aracılıgıyla tamamlandıgından detektör ve butonlar bulundukları yerler dikkate alınmaksızın, kablo tesisatı açısından en uygun sekilde çevrim hattına baglanırlar.
c) Ayni çift kabloya çok sayıda detektör baglandıgından kablo miktarından büyük tasarruf sağlanmaktadır.
d) Yangın algılama ve uyarı sistemlerinden bilgi aktarılması ya da bilgi alınması gerekiyor ise giris/çıkıs modüllerinin baglanmasına olanak tanır. 
e) Dijital adresli sistemlerde detektörlerin çalısma ilkesi klasik detektörlerde oldugu gibidir.Yani, yangın kararı detektör tarafından verilir. Dijital adreslenebilir sistemler sadece adreslenebilme özellikleri dolayısıyla kolaylıklar getiriler. Ancak duman detektörlerinin bulunmasından sonra yangın görevlilerini en fazla ugrastıran yalancı alarmlara karsı akilli olarak nitelenebilecek çözümler sunamamışlardır. 

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Yapılar için yangın algılama sistemlerinin tek başına sadece uyarı etkisi vardır. Binanın toplam güvenliği düşünüldüğünde, yangın algılama sistemlerinin yanında, etkin ve çalışır halde yangın söndürme sistemlerinin de yer alması gerekmektedir. Yangın söndürme sistemleri genel olarak sulu, gazlı ve köpüklü olmak üzere 3 ana başlıkta toplamak mümkündür. Uygulama yapılacak binaların özelliklerine göre sistem tercihi yapılır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Yangın Söndürme Sistemleri ile ilgili özellikler aşağıdaki maddelerle belirtilmektedir:

YEDİNCİ KISIM - Birinci Bölüm - Genel Hükümler
Genel
Madde 90 - Yangın söndürme sistemleri, bu Yönetmelik kapsamındaki tüm yapı ve binalar ile tünel, liman, dok, metro, açık arazi işletmeleri gibi yapılarda yangın öncesi ve sırasında kullanılan sabit söndürme tesisatlarıdır. Bu bölümde belirtilen gereksinimler asgari gereksinimler olup, daha üstün nitelikli ve daha yüksek performanslı tesisat ve sistemlerin tercih edilmesine engel oluşturmaz.

Binalarda kurulan söndürme tesisatı, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tasarlanacak, tesis edilecek ve çalışır durumda tutulacaklardır.

Yangın söndürme sistemleri her yapıda oluşabilecek yangını söndürecek kapasitede ve yapı ekonomik ömrü boyunca, sistem gerektiğinde otomatik ve/veya elle devreye gereken hızda girerek görevini yerine getirebilmelidir.

Kurulması gereken sabit yangın söndürme sistemleri ve tesisatının nitelikleri, kullanılacak teçhizatın cins ve miktarları, yerleştirilmeleri, binanın ve binada bulunabilecek malzemelerin yangın türüne göre belirlenecektir. Sistem ve/veya sistemlerde kullanılacak tüm ekipmanlar sertifikalı olacaktır.

Her türlü yangın söndürme sistemleri, ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak, tesis edilecek ve onaylanacaktır.

Bu Yönetmeliğin gerekli gördüğü her türlü sistem, cihaz, ekipman ve işletme prosedürü; kurulduktan sonra, bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, performans ve çalışma sürekliliği sağlanacak şekilde sürekli olarak bakıma tabi tutulacaktır. Bakım çalışmaları asgari olarak bu Yönetmelikte belirtilen gereksinimlere uygun olarak yapılacak, ilgili TSE standartları ve tesisat yönetmeliklerinde bu Yönetmelikte belirtilen gereksinimlerin üzerinde bakım gereksinimleri olduğu takdirde ilave olarak bu gereksinimler de yerine getirilecektir.

Binalarda kurulacak söndürme sistemlerinin tasarım ve uygulaması yetki sahibi merci tarafından kontrol ve onaya tabi olacaktır. Periyodik test ve bakım gerektiren sistemler ve cihazlar yetki sahibi merci tarafından belirtilen şekilde bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin gözetiminde test ve bakıma tabi tutulacaktır.


Ana Sayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz Referanslar İletişim
copyright: esergrup ©2012 Tüm hakları saklıdır

Web Design By : belenmedya.com